Contact

Contact

    TUS International Limited

  • Hong Kong Office:Room 707-711, TusPark Workhub, 118 Wai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong
  • Suzhou Office:Building 2, No. 60 Weixin Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu Province, China
  • Tel: +852 3175 7707
  • Fax: +852 3175 7708
  • Email:info@tus-i.com